• 070 - 645 60 30
  • HEMSJÖVÄGEN, Svängstad

Våra Tjänster

Våra Tjänster

Mätrix Bygg & Anläggninsmätning

Är du i behov av mäthjälp? Tveka då inte att höra av dig till oss! 
Mätrix erbjuder ett brett utbud av tjänster inom det mättekniska området, med allt från traditionell inmätning/utsättning, till 3D-scanning, volymberäkning och maskinstyrning.

Mätrix utför alla typer av produktionsmätningar vid byggprojekt så som affärslokaler, bostäder och idrottsanläggningar.  Vi följer ert projekt från början till slut och hanterar allt från stomnät till relationshandlingar. 

I nära samarbete med platsledningen lägger vi i ett tidigt skede upp en planering för vilka mätningsarbeten som skall genomföras. Vi kommer med förslag på tidsbesparande och förenklande åtgärder och tillsammans hittar vi ett utförande som passar det specifika projektet.

Under byggets gång kommunicerar vi det utförda arbetet, tydligt och frekvent, till alla berörda. När så behövs producerar vi ritningar, skisser och förklaringar för att underlätta de fortsatt arbete.  

All utsättning/inmätning dokumenteras och vi jobbar efter en utarbetad modell för att säkerställa den kvalitet och noggrannhet som krävs.

Vår flexibilitet och vårt kundbemötande är något vi är stolta över!  

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi på Mätrix erbjuda ett brett utbud av tjänster till kunder inom anläggningssektorn.

Produktionsmätning
Vi utför alla typer av produktionsmätning  vid anläggningsprojekt. Det kan röra sig om allt från inmätning av fjärrvärme till utsättning av pålar, fundament, kantsten eller kontrollmätning av terrassytor, mm.

Scanning
Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi scanning av såväl byggnader som arbetsområden, materialupplag mm. Genom scanning kan vi på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt inhämta stora mängder kvalitativ mätdata med flera olika användningsområden så som kontroll av befintliga modeller, modellering av faktiskt utseende, volymberäkningar, mm.

Volymberäkning/Mängdreglering
Volymberäkning av mindre materialupplag, eller mängdreglering av hela anläggningsprojekt, vi anpassar oss efter kundens behov.
Vi har tillgång till moderna instrument och drönare för insamling och kontroll av data, samt den senaste programvaran för beräkning.
Eftersom vi vet att ingen beställare är den andra lik, försöker vi vara så flexibla som möjligt genom hela processen.

Maskinstyrning
GPS-stöd för entreprenadmaskiner är för många en självklarhet idag. Vi hjälper er att ta fram modeller till maskinerna och följer även arbetet i fält med löpande kontroller av utfört arbete. 
Ett tätt samarbete maskinist/utsättare är enligt vår erfarenhet en framgångsfaktor när det gäller att effektivisera anläggningsarbetena och i ett tidigt skede upptäcka fel och brister. 

I och med att ett bygglov beviljas ställer kommunen ofta krav på att husutstakning och/eller lägeskontroll utförs.  För dig som privatperson kan det ibland vara svårt att veta vad som gäller, vad som måste utföras för att uppfylla minimikraven och vilket mätningsarbete som kan vara klokt att köpa till för att effektivisera byggandet så mycket som möjligt. 

Det är du i egenskap av byggherre som är ansvarig för att huset hamnar på rätt plats i förhållande till givet bygglov. 

Vi på Mätrix hjälper dig att ta reda på vilket mätningstekniskt arbete din kommun kräver samt kommer med förslag på mäthjälp som kan vara värdefullt för dig och de hantverkare du anlitar. 

Vi på Mätrix har genom åren varit delaktiva vid en lång rad industriprojekt hos kunder så som Volvo, Södra Cell, AAK, Stora Enso, Wuganf, m.fl. Vi är medvetna om de höga krav som ställs på säkerhetstänk och medvetenhet hos dom som arbetar inne på industrierna, och vi har flertalet av de utbildningar som krävs för att få vistas på våra större industrier i Blekinge, Skåne och Småland. 

Inom företaget har vi erfarenhet och kompetens att leda mätningsarbeten vid såväl större utbyggnader av nya industrilokaler som vid mindre justeringar av befintlig verksamhet. Genom våra samarbetspartners har vi även möjligheten att erbjuda 3D-scanning av exempelvis industrilokaler, upplagsytor, mm. 

Vi på Mätrix har förståelse för vikten av att leverera DET vi har lovat NÄR vi har lovat det!

Vi på mätrix samarbetar med olika konsulter så som arkitekter och konstruktörer. Vi har god erfarenhet av att tillhandahålla specifik inmätningsdata för projektering av bygg- och anläggningsprojekt, men åtar oss gärna att utföra mätningar för all typ av projektering. 

Vi har möjlighet att inhämta data genom mätning med GNSS, totalstation och drönare. Genom våra samarbetspartners utför vi också 3D-scanning av byggnader och dom har även möjlighet att tillhandahålla leveransmjukvara för drönarmätt data. 

Vi på Mätrix erbjuder flexibla lösningar och gör alltid vårt yttersta för att tillgodose Era önskemål! 

Info kommer inom kort

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

Personlig service

Flexibla lösningar

Precision

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?