• 070 - 645 60 30
  • Emnebodavägen, Svängstad
Ambulansstation
Samariten 2 Karlshamn
2200 m2

I egenskap av totalentreprenör har Skanska uppfört ny ambulansstation åt Region Blekinge. Anläggningen skall rymma 12 ambulansfordon, utrymmen för tvätt och service av fordonen samt tillhörande arbetsutrymmen, administrativa utrymmen, uppehållsytor och jourutrymmen. Lokalerna beräknas omfatta ca 2200 m2 BTA. 

Mätrix har ansvarat för allt mätningsarbete rörande byggnationen av huskroppen. Detta arbete har omfattat att etablera ett byggplatsnät med anslutande höjder från kommunens stomnät, utsättning av stödmurar, fundament, svetsplattor, stomlinjer, mm. samt lägeskontroll av gjuten platta och lägesredovisning till kommunen. 

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

Underhållsdepå Öresundståg
Kärråkra Hässleholm
26 500 m2

Som utförandeentreprenad i samverkan uppförs en underhållsdepå för Öresundståg i Kärråkra utanför Hässleholm. Den totala exploateringsytan omfattar 22 ha och uppdraget avser projektering och uppförande av det bygg- och infrastrukturprojekt som Region Skåne, genom Regionfastigheter, ska uppföra åt Öresundståg AB som hyresgäst.
Som delentreprenad i detta projekt uppför NCC samtliga husbyggnader med en byggyta på 26 500 m2, fördelat på verkstad, lager, kontor, teknikhall och tvättanläggning. Riktpris 670 MSEK.

Som totalansvarig för samtliga mätningstjänster inom NCC:s entreprenad har Mätrix tillhandahållit all utsättning och inmätning samt lägesredovisning. Detta arbete har bland annat inneburit löpande produktionsmätningar för fundament, bultar, stomme, VS, kanalisation, med mera. Även precisionsmätning av konstruktionsdetaljer, geometriska kontrollmätningar och beräkningar samt förtätning av byggplatsnät har varit vanligt förekommande i projektet.

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort